டொரோண்டோவில் யானைகள் இல்லை

டொரோண்டோவில் யானைகள் இல்லை நகுலன் பூக்களைத் தொடுப்பது போல், தன் வாழ்வின் ஒவ்வொரு தருணத்தையும் ஆராய்ந்து, அழுகிப் போன சில பூக்களைத் தவிர்த்து, அழகிய பூமாலையாக கோர்க்க விரும்பினான். பல வித மலர்களை அவன் சேர்க்க விரும்பவில்லை. பூக்கள் அனைத்தும் ஒரே வகையாகவும், நிறமாகவும், திடமான ஒரே அளவு வாசனைக் கொண்டதாகவும் இருக்க, மூக்கின் நுனியில் பழுத்திருந்த தன் கண்களைக் கொண்டும், நாசியின் துவாரம் கொண்டும் நுகர்ந்தான். அவன் பெரிய பயணங்களை விரும்பக் கூடியவனில்லை என்றாலும், அவன்Continue reading “டொரோண்டோவில் யானைகள் இல்லை”