கட்டுரை, நாவல், விமர்சனம்

கதை சொல்லி

இடசேவல் கிராமம் இரண்டு உன்னத ஆளுமைகளை தமிழ் இலக்கியத்திற்குத் தந்துள்ளது. ஒன்று, கி. ரா என்னும் கி. ராஜநாரயணன், மற்றொன்று கு. அழகிரிசாமி. கி. ராஜநாரயணன் இலக்கியம், கரிசல் வரலாறு, சமூகம் எனப் பன்முக ஆற்றலோடு விளங்கியவர். கிளாசிக் எனப் பொதுப்படையாகிப் போன பிரோயகத்தை, கி. ராவின் கோபல்ல கிராமம் நாவலுக்கு கம்பீரமாக முடி சூட்டலாம். “கம்மவாரு என்று பெயர் வந்ததற்கு மங்கத்தாயாரு அம்மாள் சொல்லும் காரணம் … காது வளர்ந்து வளையம் போன்ற ‘கம்ம’ என்ற… Continue reading கதை சொல்லி

கட்டுரை, வரலாறு

கோனிசமும் கேப்பிடலிஸமும் – அற டாக்கீஸ்

அகம்: வரலாறு ஏன் இத்தனை அந்நியமாய் தெரிய வேண்டும்? வரலாறு அன்னியமாக முதல் எதிரி நாமே. நாமாக ஏதோ நடுநிலையாக இருந்தால் தான், உலகம் சுபிட்சம் அடையுமென்னும் பாவனையோடு வரலாற்றை நெருங்குகிறோம். நாம் என்ன அத்தனை நல்லவர்களா … ஒரு நிமிஷம். அகத்தை இரண்டு வரி நிம்மதியாய் பேச விட்ட நவ்ஜீவ் கடிந்து கொண்டான். நவ்ஜீவ்: ‘கடியா இருக்கு. சப்பையா சொன்னாப் புரியும்ல.’ ராசா எல்லாரும் யோக்கியம்னா இம்மாம் பெரிய கோயிலும் சவரும் எதுக்கு? கட்டினவன் சரியானத் தீவிரவாதி. அதான். அவனுக்கு பிடிச்ச மதத்த… Continue reading கோனிசமும் கேப்பிடலிஸமும் – அற டாக்கீஸ்