இசை

ஹார்மனி – ஏ.ஆர். ரஹ்மான்

இன்றைய நவீன ரசிகன், கலைகளுக்கு நோக்கங்களை திணித்து விடுகிறான். எழுத்தை எடுத்து கொண்டால், நிகழ் காலத்தை, யதார்த்தத்தைத் துல்லியமாக எழுதியே ஆக வேண்டும். அரசியல் பேசியே ஆக வேண்டும். இசையென்றால், சிறு வட்டம் கடந்து, அனைவருக்கும் போய் சேர வேண்டும். மொழியைக் கடக்க வேண்டும். இப்படி அடுக்கடுக்கான சோஷியலிஸ சித்தாந்தங்கள். நம் சமூகம், சித்தாந்தங்கள் பேசி, ‘கருத்து’ என்ற அளவில் நுண் உணர்வை தொலைத்து, பெரும்பாலும் நம்பிக்கையற்ற ஊக்கமற்ற சமூதாயமாக எதிலும் தொடர்பில்லாததாக  இயங்கி வருகிறது.   மந்தமாக எங்கெங்கோ வாசகங்களைப் பொறுக்கி, … Continue reading ஹார்மனி – ஏ.ஆர். ரஹ்மான்