அர்த்தநாரி – கவிதை

அர்த்தநாரி

ar
Ardhanari @ Elephanta

 

உலகில்

அனைத்தும் முழுமையான வாசகங்கள்

நான் மட்டும்

முழுதாக எழுதப்படாதவள்

பாதி

அர்த்தநாரி

 

அபத்த

வாக்கியங்களால்

வெறுத்துப் போய்

சுழுன்று சுழன்றுப்

பித்தாக

ஆடிக் களித்த

பேய் ஆட்டத்தில்

அனைத்தும்

ஒரு நாள் மயங்கியது

 

காணும் யாவும் ஒளித் துகளாய்

அத்தனையும் அவன் நடனமாய்

மயங்கிய அந்தப் பித்த நிலையில்

பிரம்மாண்டமே என்னோடு ஆடியது

 

அன்று முதல்

கேட்ட அத்தனை வசைகளும்

நிசப்தமாயின

அடையாளங்கள் அழிந்த

இறப்பற்ற வெளியில்

முழுதாய் கரைத்துக்

கொண்டேன் என்னை

 

யதார்த்தத்தின் பாரங்கள் அறுந்து

பித்தில் ஆடிக் கூத்தாடிய

மயக்க நிலைகள்

இன்னும்

அர்த்தமாய்

ஆழமாய் தோன்றின

 

ஓயாத ஆடலில்

ஆணும்

பெண்ணுமாகிய

அர்த்தநாரி

என்னும் நான்

பூர்ணத்தின் ஸ்ருஷ்டி

ஆர். கே. ஜி 


 

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: