மத்தகம் – கவிதை

மத்தகம்

Image result for old elephant

சில மனிதர்கள்

கண்ணாடியாக

மாறி விடுகிறார்கள்

சந்தோஷத்தில்

அப்படியே

அவர்கள் முன்

நின்று விடுதிறோம்

கால பாரமின்றி

 

அப்படித் தான்

எனக்கு அமைந்தான்

அவன்

 

எழுதிக் குவித்த

என் ஞானாசிரியன்

மூப்பினால்

மெத்தையில்

சுருண்டுக் கிடந்தான்

 

மார் நிமிர

சாகக் கற்றுக் கொடுத்தவன்

எழ முடியாமல்

மூச்சிறைக்கும்

யானையைப் போல்

தோன்றினான்

 

அக் கடைசி சந்திப்பில்

விம்மாமல் விலகினேன்

 

சில நாட்கள் கழித்து

அவன் இறந்த

செய்தி கிட்டியது

 

அடையாளம் போன

அனாதை வாசகனாக

உணரத் தொடங்கினேன்

 

அலமாரியில்

மீளாத் துயில்

கொண்டு விட்ட

அவன் எழுதிய

மனதிற்கு நெருக்கமான

புத்தகத்தை எடுத்தேன்

 

அபாரமான

அவன் எழுதிய

“சத்ய காமன்”

என்னும் நாவலிற்கான முன்னுரை

 

“என் வார்த்தைகளை

எக்காலத்திற்குமான

வேதங்கள் ஆக்காதீர்கள்

அவை

பிறந்தவுடன்

சாகத் துணிந்த

சத்ய சிசுக்கள்.”

 

வரிகளை

வாசிக்க

வாசிக்க

செத்துக் கிடக்கும்

அந்த

ஆண் யானையின்

மத்தகத்தை

தடவிக் கொடுப்பது போல்

உணரத் தொடங்கினேன்

– ஆர். கே. ஜி

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: