உதிரிகள்

சத்தியம் மட்டுமே ஜயிக்கும்

ஆசையாக எவனோ எழுதி

அழிக்க மறந்த வாக்கியம்


சாவிலிருந்து மீண்டவன் முன்

அர்த்தங்கள் செத்துப் போகின்றன

அவன்

புதிதாகப் பிறந்த

குழந்தையைப் போல் அழாமல்

மெல்லியப் புன்னகையுடன்

பிரபஞ்சத்தைப் பார்க்கப்

பழகுகிறான்


உன்னைக் கடந்து

அவளை அடைந்தப் பின்

நின்னிடம் சொல்ல மறந்தவை

யாவும்

நினைவில் ததும்புகின்றன

அவற்றைக் கேட்க

உனக்கும் சரி

அவளுக்கும்

ஆர்வமில்லை

என்னால்

சொற்கள்

வளர்க்கப்படாமல்

தெருவில் அனாதையாக

விடப்பட்டன


பூமியை முத்தமிடுவதால்

பாதங்கள் வணங்கப்படுகின்றன


இருட்டில்

கண்கள்

அவற்றுக்கு

எட்டாத

ஒலியைத் தேடுகின்றன


அத்தனை

அர்த்தங்களுக்கும் பின்

அர்த்தமின்மை

என்னும் நிழல்

அமைதியாக

சிரிக்கின்றது


இலக்கற்றக் காற்றே

திடமான

என் கொள்கைகளை

மெல்ல

உடைப்பாயாக


பஞ்சைப் போல்

மெலிதாகித்

தீயை சுமக்கிறேன்


சாத்தியம் இல்லை

என்றாலும்

சில நாமங்கள்

மனதில் அழியாமல்

நிற்கின்றன

அப்படி நெருக்கமான ஒன்று தான்

நித்யக் கல்யாணி


நான் பிச்சைக்காரன்

இச்சொல்லும்

நீ இட்டக்

கொடையே

– ஆர். கே. ஜி.

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: