சிங்கவேள் – கவிதை

சிங்கவேள்

யோக நரசிம்மன் 

முடிவற்றது
நம் காதல் எனப்
பேசித் தீர்த்தவன்

ஒரு நாள்
சந்திப் பொழுதில்
உன்னை
மனமாறக்
கொன்றேன்

சிங்கவேளாய்
மடியில் வைத்து
நின் இதயம் பிளந்தேன்

அடுத்த நாளே
யோகத்தில் அமர்ந்து
இன்னொரு மனமும்
கூட ஒரு பெண்ணும்
சிருஷ்டித்தேன்

இனி
புதியவளின்
பஞ்சு பிருஷ்டம்
என்னை சீண்டினாலும்
தனங்கள் மார்பில் குழைந்தாலும்
தொடையில்
அமர்ந்து
அவள் இட்டம் போல்
காலாட்டிக் கொண்டிருக்க
யோகத்தில்
சிம்மனாய் அமர்வேன்

இருட்டு குகையில்

தனியே அமர்ந்தப்படி

சொல்கிறேன்

நித்யம்
அநித்யம்
எல்லாம்
கூச்சல்

சொடுக்கில்
பிறக்கும்
அழியும்
உருவங்கள்

– ஆர். கே. ஜி 

 

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: