ஞானத்தின் இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பாள் – கவிதை

matangi-altar.jpg

ஞானத்தின் இருக்கையில் அமர்ந்திருப்பாள்
குளிர்த் தாமரைகள் கைகளில் ஏந்தியவளாய்
பனிச் சந்திரனின் ஒளி அவள் மேனிப்பட
களிப்பினில் தன்னுள் சிரித்துக் கொள்வாள்

கரு ரத்ன வண்ணம் அவள் மேனியதாய்
உண்டத் தேனின் ஈரத்தில் நா சுழிப்பாள்
மாலை ஏகாந்தத்தில் நல் வீணை மீட்டி
கண்கள் அரை சோரப் பாட்டிசைப்பாள்

மத யானைகள் மனதில் மோதி ஆட
பஞ்சுக் கால்களைத் தாமரையில் பொதித்தமர்வாள்
அசைவின் நுணுக்கெல்லாம் அழகு தோய்ந்தும்
மித பாஷிக் கிளிப் போல் பேச வருவாள்

அசுத்தம் என்னும் பிரமையெல்லாம்
சுடர் கொழுந்தில் வெந்துப் பொசுக்கிடுவாள்
அத்தனைத் தெரிந்தும் அடங்கியவளாய்
ஆனந்தத்தில் அரனைத் தழுவிக் கொள்வாள்

இருட்டு யாத்திரைக்கு ஒளித் தேடும்
பொடியர்க்கு கோடி சூரியப்பிரகாசினி
உள் இருந்து கரும்பின் சார் பிழியும்
மனோகரி ராஜ மாதங்கி

– ஆர். கே. ஜி.

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: