நீருக்கென்று ஒரு நிலம் இல்லை – கவிதை

நீருக்கென்று ஒரு நிலம் இல்லை

Image result for water modern painting

நீர்

குட்டையில் துஞ்சும்

அருவியில் ஆடும்

தேவ கந்தர்விப் போல

வானில்

மறைமுகமாய் சஞ்சரிக்கும்

 

பச்சை செழிப்புக்கு

மனிசர் கைக்காட்ட

தன்னைக் குற்றம் சொல்வாரோ என

கடன் பட்டு‌ நிற்கும்

 

நிலத்தைக் கண் கொட்டாமல் காதலித்தும்

வெறுப்பு தான் மிஞ்சும்

தனக்கென்று நிலமில்லாமல்

அனாதையாய் ஓடும்

 

ஓரிடத்தில் நின்றால் போதும் நீருக்கு

பதைபதைப்பை

வாளியில்

அதன் சலனத்தில் காணலாம்

 

கடலாகி

அஸ்திகளைப் புனிதமாக்கும்

மழித்த பிக்குனிப் போல்

பரிதி எழ மின்னும்

மூச்சை நாசி வழியே விட்டு

தன்னுள் ஆழ முயலும்

 

கங்கை யமுனை காவிரி

நாமம் சூட்டி

நகரங்கள் பல வளர்த்தப் பின்னும்

தனக்கென நிலம் இல்லாதது

 

நீர்

நிறைவின்றி

துயருடன்

போகுமிடமெல்லாம்

அழுதுக் கொண்டுதான் இருக்கும்

 

ஊழியில்

பல உலக

நிலமெல்லாம் அணைக்கையில்

சேராக் காதல்

பெரும் காமமாகும்

நீரின் சூட்டில் அனைத்தும் பொசுங்கும்

– ஆர். கே. ஜி

Image result for water modern painting

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: