காதில் அமர்ந்த கிளி – பவா செல்லத்துரை

சில மாதங்களுக்கு முன், பித்து பிடித்த மாதிரி, சஞ்சய் சுப்ரமணியத்தின் தமிழ் கீர்த்தனைகளை இடைவெளியின்றி மூன்று நாட்கள் கேட்ட ஞாபகம். அத்தனை உள்ளச் சோர்விலும், உலகின் ஒலி யாவும் அடக்கி, விலக்கி, சஞ்சயின் ஒற்றை சப்தத்தை என்னால் நுகர முடிந்தது.

சஞ்சய் ஒரு தேர்ந்த கதைசொல்லி. அவருக்கு தெரிந்த இசையின் மொழியில் சொல்லிக் களித்தார்.

சஞ்சயின் பிரதியாக பவா செல்லத்துரையை என்னால் உணர முடிகிறது. பவா கதை சொல்லிதான் என்றாலும், சஞ்சயின் இடத்தில் நின்று இசையை நிகழ்த்தக் கூடியவர். அவருக்குத் தெரிந்த இலக்கியத்தின் மொழியில்.

எழுத்தாளன் கனவுகளுடன் சஞ்சரிக்கும் சன்னியாசி. அன்றாடத்திற்கு இணையான கொள்கைகளை கதைகளாய் எழுதுபவன். மீண்டும் மீண்டும் கல்வி, மதம், தொழில் தர மறுக்கும் ஞானத்தை, எழுத்தில் கண்டடைந்த என்னால் திண்ணமாக சொல்ல முடியும். பவா பகிரும் கதைகள் இதற்கு சாட்சி.

தி. ஜானகிராமனின் ‘பரதேசி வந்தான்’, ‘தவம்’,  ஜெயகாந்தனின் ‘அந்தரங்கள் புனிதமானது’,  ‘சுமைத்தாங்கி’, சுந்தர ராமசாமியின் ‘ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம்’,  ‘பக்கத்தில் வந்த அப்பா ‘, பிரபஞ்சனின் ‘மனுஷி’ போன்ற கதைகளை பவாவின் குரலில் கேட்பது ஒரு அனுபவம்.

கதை சொல்பவனும், கேட்பவனும், சூழலும் கதையாடலின் மூன்று அங்கங்கள் . மூன்றும் அமைந்தால், கதா முகூர்த்தம் தான்.

நம் தொன்மத்தில் கிளிகளே கதை சொல்லியாக இருந்துள்ளன. என் காதில் அமர்ந்து பேசியக் கிளி பவா!

ஆர். கே. ஜி.

இணைப்புகள்

Published by ராம் கார்த்திக் கணேசன்(Ram Karthik)

எழுத்தாளர்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: