கவிதை

என் மேல் கல்லெறிந்தார்கள்

என் மேல் கல் எறிந்தார்கள்

கற்கள் வீடாகின என இழி கவி பேச மாட்டேன்

முக சதைக் கிழிந்து, உதடு பிதுங்கி,

நாதியற்று நின்றேன், ரத்தம் சொட்டப் பல நாள்.

 

மண்ணாகக் கிட, பொறுத்தல் கடவும் என்றனர்

மண் அம்மையல்லோ …

புல்லில் தொடங்கி, வான் ஏறும் பட்சி வரை

முலை உண்ட சிசு அல்லோ

மண்ணாகக் கிடந்தேன்

ஏனோ அப் பொறுத்தலை பொறுத்தல் சுகமாய் இல்லை

அவள் முலை மிதித்து நகர்ந்தேன்

 

வானாய் விரிவாய், சித்தில் கரைவாய்

உன்னை நீ அறிந்தால், கற்கள் கனியாகும் என்றனர்

தத்துவம் அல்லோ…

ஆதி பகவன் தொடங்கி அய்யன் வரை

பேசித் தீர்த்த நற்சொல் அல்லோ

நல்ல சாமி அல்லோ…

விழுந்தேன். எழுந்தேன். பல் இளித்தேன்

ஏனோ உணர்ச்சியற்ற அசலம் உகப்பாய் இல்லை

கும்முடு போட்டுக் கடந்தேன்

 

பின் கிழிந்த கோவணனாகி குன்றேறி நின்றேன்

நா வற்றி சுருண்டுக் கிடந்த ஓர் பொழுது …

கதிரவன் எழுந்தான் இதமாக

பின் இமைப் பொழுதில் சுட்டான், எரித்தான்

 

ஞாயிறே யோக்கியன்

எறிந்தான் கற்களை கதிராய்

அப்பேர் விசையைக் கேட்க வலுவும் இல்லை

எடுத்தெறியக் கல்லும் இல்லை

 

பின் என்னுள் சமரசம் அடைந்தேன்

முக சதைக் கிழிந்து, உதடு பிதுங்கி

நாதியற்று நிற்பதேக் கடவும் என்று…

 

எங்கோ என்னுள் ஒரு மென் ஒளி எழுந்தது

ஞாயிறென்னும் அந்த அரக்கனை விழுங்கியது!

– ஆர். கே.ஜீ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s